Công Ty TNHH JJB

Công Ty TNHH JJB

Sự kiện

Sự kiện

Sự kiện
Sự kiện
Thông báo tuyển dụng nhân viên làm việc bán thời gian

Thông báo tuyển dụng nhân viên làm việc bán thời gian

08/06/2017
Hiện tại JJBcorp đang có nhu cầu tuyển dụng 2 bạn sinh viên làm việc bán thời gian chi tiết như sau:....